Asiakasreferenssejä

Olemme kouluttaneet satoja terveydenhuollon ammattilaisia innovaattoreiksi. Katso tästä esimerkkejä töistämme:

 

1. Terveydenhuollon henkilöstön innovaatiokoulutukset OYS:ssa

 
 

Terveydenhuollon ammattilaisten innovaatiovalmennuskokeilu järjestettiin ajalla 9.11.2016 – 20.6.2017 Oulun Yliopistosairaala OYS:ssa.

Valmennuksen tarkoituksena oli tarjota tietoa, taitoa, työkaluja, innostusta ja rohkaisua innovointiin ja kehittämiseen terveydenhuollon ammattilaisille.

Valmennuksella haluttiin auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään ja luomaan innovaatiokulttuuria, aktivoitumaan käytännönläheiseen innovatiiviseen ajatteluun, löytämään työstään kehittämiskohteita sekä työstämään kehittämisideoita eteenpäin ratkaisuiksi.

Valmennusmoduleita oli kahdenlaisia: perustaitojen valmennusta sekä osasto/ongelmakohtaista jatkovalmennusta. Valmennustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 15 kpl ja niihin osallistui yhteensä 91 henkeä.

Valmennuksen osallistujat olivat hyvin laajasti OYS:in eri osastoilta ja ammattiryhmistä. Osallistujien ammattinimikkeet vaihtelivat ylilääkäristä laatupäällikköön, apulaisosastonhoitajasta radiologiin, ortopedista kouluttajaan ja kardiologista kätilöön.

Palautteen perusteella valmennuksen sisältö vastasi hyvin osallistujien ajankohtaisiin tarpeisiin, antoi uutta tietoa, uusia taitoja ja työkaluja. Osallistujat kokivat erinomaisena sen, että he saivat positiivista asennetta ja itseluottamusta kehittämistyöhön. Valmentaja Eeva Kiurun osaamista pidettiin erinomaisena tai hyvänä. Palautteen perusteella hän onnistui innostamaan osallistujia kehittämistoimintaan.

Kokeilu jatkuu kevääseen 2018. Valmennuskokeilun rahoittaa AIKO-hanke / BusinessOulu. 

“Eeva onnistui luomaan kannustavan ja positiivisen ilmapiirin.”

— Hoitaja, OYS

Eeva Kiuru on valmentanut yli 100 terveyden innovaattoria Oulun Yliopistosairaalassa. Osallistujien palaute on ollut innostunutta. "On ollut ilo huomata, että OYS:issä on satoja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat myös parhaita terveyden innovaattoreita."

Eeva Kiuru on valmentanut yli 100 terveyden innovaattoria Oulun Yliopistosairaalassa. Osallistujien palaute on ollut innostunutta. "On ollut ilo huomata, että OYS:issä on satoja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat myös parhaita terveyden innovaattoreita."

 
 
 

2. Koulutuksemme ovat asiakkaidemme mielestä innostavia, käytännönläheisiä ja osallistavia

 
 

Koulutuksemme koostuu intensiivisistä moduleista, joissa on sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöön soveltamista.

Käytämme uusimpia pedagogisia menetelmiä, kuten käänteistä luokkahuonetta, ennakkotehtäviä, ja käytämme runsaasti esimerkkejä elävästä elämästä.

Saamme usein huippupalautetta koulutettaviltamme. Asiakkaamme kiittelevät vahvaa toimialatuntemusta, innostavaa ja läsnäolevaa valmennustapaa sekä digiajan huomioivaa koulutusotetta.

Koulutuksiin osallistuneet ovat kertoneet meistä näin:

“Eeva Kiuru oli parasta mitä kurssi on tähän mennessä tarjonnut. Asiantuntija juuri alaan liittyen. Sai todella paljon ideoita ja ajatuksia omaan projektiin.”

“Asiantunteva, innostunut ja innostava kouluttaja.”

“Paras päivä tähän mennessä tässä koulutuksessa.”

“Parasta keskustelut ja innostava ilmapiiri.”

“Koulutus antoi kokonaisuudessaan paljon oma kehitysprojektia varten.”

“Parasta yksilöllinen neuvonta ja keskustelut, kiitos pienen ryhmän ja innoittavan luennoitsijan.”

“Hyvät tehtävät joiden avulla sai hyvin omaa ajattelua/toimintaa kehitettyä.”

 

Terveysteknologia ja hyvinvointiteknologia ovat nopeasti kehittyviä aloja. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tietää perusasiat terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioista sekä opetella perustaidot, jotta oma arkipäiväinen kehittämistoiminta on mahdollista. 

Terveysteknologia ja hyvinvointiteknologia ovat nopeasti kehittyviä aloja. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tietää perusasiat terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioista sekä opetella perustaidot, jotta oma arkipäiväinen kehittämistoiminta on mahdollista. 

Nyt tiedän miten voin viedä ideoitani eteenpäin.
— Innovaatiovalmennuksen osallistuja
 
 
 

3. Tuloksellisesti fasilitoidut työpajat

 
 

Toteutimme onnistuneesti kansallisen innovaatiotyöpajasarjan Oulussa, Turussa ja Helsingissä maalis-lokakuussa 2017. Työpajojen tarkoituksena oli jäsentää osallistujille näkemys Suomen kaikista olemassa ja kehitteillä olevista sosiaali- ja terveysalan ekosysteemeistä eli innovaatio- ja testausympäristöistä ja viedä eteenpäin niiden toiminnan ja palveluprosessien laadullista kehittämistä.

 

Työpajan tilaajana oli Tekes, joka toteutti työpajasarjan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran kanssa. 

 

Tällaisia asiakkaita olemme kouluttaneet

Olemme kouluttaneet, valmentaneet ja fasilitoineet mm. seuraavanlaisissa ammateissa ja elämäntilanteissa olevia ihmisiä:

 • Lääkäri
 • Ylilääkäri
 • Laatupäällikkö
 • Innovaatiopäällikkö
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Fysiatri
 • Geriatri
 • Onkologi
 • Syöpälääkäri
 • Radiologi
 • Ortopedi
 • Kouluttaja
 • Koulutussuunnittelija
 • Projektipäällikkö
 • Kardiologi
 • Kätilö
 • Kirjanpitäjä
 • Yritysjohtaja
 • Elinkeinotoimija
 • Järjestötoimija
 • Järjestökoordinaattori
 • Virkamies
 • Työuran vaihtaja
 • Työtön
 • Toimialan vaihtaja 
 • Muuntokoulutettava
 • Asiantuntija
 • Lääketieteellinen johtaja
 • Lääketeollisuuden asiakaspäällikkö
 • Toimitusjohtaja
 • Yrittäjä
 • Teknologiankehittäjä
 • Naisyrittäjä
 • Palvelualan yrittäjä
 • Yliopisto-opiskelija
 • YAT, TKEAT, Maaseudun EAT-kurssilainen (nämä ovat erikoisammattitutkintonimikkeitä)
 • Opettaja