Asiakasreferenssejä

Olemme kouluttaneet satoja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden alojen ammattilaisia innovaattoreiksi. Katso tästä esimerkkejä töistämme:

 
On kiva saada tällaista palautetta koulutuksistamme: +selkeä, +innostava, +energinen, +läsnäolo, +kivat harjoitukset, +työkalut, +asiantunteva, +vuorovaikutus.

On kiva saada tällaista palautetta koulutuksistamme: +selkeä, +innostava, +energinen, +läsnäolo, +kivat harjoitukset, +työkalut, +asiantunteva, +vuorovaikutus.

1. Terveydenhuollon henkilöstön innovaatiokoulutukset OYS:ssa

 
 

Terveydenhuollon ammattilaisten innovaatiovalmennuskokeilu järjestettiin ajalla 9.11.2016 – 20.6.2017 Oulun Yliopistosairaala OYS:ssa.

Valmennuksen tarkoituksena oli tarjota tietoa, taitoa, työkaluja, innostusta ja rohkaisua innovointiin ja kehittämiseen terveydenhuollon ammattilaisille.

Valmennuksella haluttiin auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään ja luomaan innovaatiokulttuuria, aktivoitumaan käytännönläheiseen innovatiiviseen ajatteluun, löytämään työstään kehittämiskohteita sekä työstämään kehittämisideoita eteenpäin ratkaisuiksi.

Valmennusmoduleita oli kahdenlaisia: perustaitojen valmennusta sekä osasto/ongelmakohtaista jatkovalmennusta. Valmennustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 15 kpl ja niihin osallistui yhteensä 91 henkeä.

Valmennuksen osallistujat olivat hyvin laajasti OYS:in eri osastoilta ja ammattiryhmistä.

Osallistujien ammattinimikkeet vaihtelivat ylilääkäristä laatupäällikköön, apulaisosastonhoitajasta radiologiin, ortopedista kouluttajaan ja kardiologista kätilöön.

Palautteen perusteella valmennuksen sisältö vastasi hyvin osallistujien ajankohtaisiin tarpeisiin, antoi uutta tietoa, uusia taitoja ja työkaluja. Osallistujat kokivat erinomaisena sen, että he saivat positiivista asennetta ja itseluottamusta kehittämistyöhön.

Valmentaja Eeva Kiurun osaamista pidettiin erinomaisena tai hyvänä. Palautteen perusteella hän onnistui innostamaan osallistujia kehittämistoimintaan.

Kokeilu jatkuu kevääseen 2018. Valmennuskokeilun rahoittaa AIKO-hanke / BusinessOulu. 

“Eeva onnistui luomaan kannustavan ja positiivisen ilmapiirin.”

— Hoitaja, OYS

Eeva Kiuru on valmentanut yli 100 terveyden innovaattoria Oulun Yliopistosairaalassa. Osallistujien palaute on ollut innostunutta. "On ollut ilo huomata, että OYS:issä on satoja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat myös parhaita terveyden innovaattoreita."

Eeva Kiuru on valmentanut yli 100 terveyden innovaattoria Oulun Yliopistosairaalassa. Osallistujien palaute on ollut innostunutta. "On ollut ilo huomata, että OYS:issä on satoja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat myös parhaita terveyden innovaattoreita."

 
 
 

2. Innostavat, toiminnalliset ja käytännönläheiset koulutukset

 
 

Koulutuksemme koostuu intensiivisistä moduleista, joissa on sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöön soveltamista.

Käytämme uusimpia pedagogisia menetelmiä, kuten käänteistä luokkahuonetta, ennakkotehtäviä, ja käytämme runsaasti esimerkkejä elävästä elämästä.

Saamme usein huippupalautetta koulutettaviltamme. Asiakkaamme kiittelevät vahvaa toimialatuntemusta, innostavaa, toiminnallista ja läsnäolevaa valmennustapaa sekä digiajan huomioivaa koulutusotetta.

Koulutuksiin osallistuneet ovat kertoneet meistä näin:

“Asiantunteva, innostunut ja innostava kouluttaja.”

“Eeva Kiuru oli parasta mitä kurssi on tähän mennessä tarjonnut. Asiantuntija juuri alaan liittyen. Sai todella paljon ideoita ja ajatuksia omaan projektiin.”

“Paras päivä tähän mennessä tässä koulutuksessa.”

“Parasta keskustelut ja innostava ilmapiiri.”

“Koulutus antoi kokonaisuudessaan paljon oma kehitysprojektia varten.”

“Parasta yksilöllinen neuvonta ja keskustelut, kiitos pienen ryhmän ja innoittavan luennoitsijan.”

“Hyvät tehtävät joiden avulla sai hyvin omaa ajattelua/toimintaa kehitettyä.”

Terveysteknologia ja hyvinvointiteknologia ovat nopeasti kehittyviä aloja. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tietää perusasiat terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioista sekä opetella perustaidot, jotta oma arkipäiväinen kehittämistoiminta on mahdollista.

Terveysteknologia ja hyvinvointiteknologia ovat nopeasti kehittyviä aloja. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tietää perusasiat terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioista sekä opetella perustaidot, jotta oma arkipäiväinen kehittämistoiminta on mahdollista.

Nyt tiedän miten voin viedä ideoitani eteenpäin.
— Innovaatiovalmennuksen osallistuja
 

3. Tekesin innovaatiotyöpajojen fasilitointi Helsingissä, Turussa ja Oulussa

 
 

Toteutimme onnistuneesti kansallisen innovaatiotyöpajasarjan Oulussa, Turussa ja Helsingissä maalis-lokakuussa 2017.

Työpajojen tarkoituksena oli jäsentää osallistujille näkemys Suomen kaikista olemassa ja kehitteillä olevista sosiaali- ja terveysalan ekosysteemeistä eli innovaatio- ja testaus-ympäristöistä ja viedä eteenpäin niiden toiminnan ja palveluprosessien laadullista kehittämistä.

Työpajan tilaajana oli Tekes, joka toteutti työpajasarjan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran kanssa. Asiakas oli tyytyväinen työpajoihin ja antoi seuraavan palautteen:

“Eeva Kiurun vahva terveysteknologia- ja liiketoimintaosaaminen, monipuolinen kehittämiskokemus sekä positiivinen ja energinen työtapa ovat edesauttaneet merkittävästi terveysalan innovaatio- ja testausympäristöjen yhteistyön rakentamista.”

Voimme suositella
Eeva Kiurua kehittämisen kumppaniksi
ja fasilitaattoriksi
haastaviin ja tavoitteellisiin
yhteiskehittämisen prosesseihin ja
kehittämistilaisuuksiin.
— Kari Kataja ja Maarit Lahtonen, Tekes
Fasilitoimme onnistuneesti Tekesin innovaatiotyöpajat Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Työpajojen aiheena oli Suomen sote-alan innovaatio- ja testausympäristöjen toiminta ja kehittäminen. Kuva: Eeva Kiuru

Fasilitoimme onnistuneesti Tekesin innovaatiotyöpajat Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Työpajojen aiheena oli Suomen sote-alan innovaatio- ja testausympäristöjen toiminta ja kehittäminen. Kuva: Eeva Kiuru

TestBed työpajan aikana tutustuimme myös mielenkiintoiseen HUS TestBediin. Kuva: Eeva Kiuru

TestBed työpajan aikana tutustuimme myös mielenkiintoiseen HUS TestBediin. Kuva: Eeva Kiuru

 
 

4. Luonnontuoteyrittäjien innovaatiotyöpajat

 

Toteutimme Oulun seudulla innovaatiotyöpajojen sarjan luonnontuotealan yrittäjille helmi-maaliskuussa 2019.

Toiminnallisissa työpajoissa luonnontuotealan yrittäjät kehittivät toimintaansa ja suunnittelivat pienryhmissä uusia tuotteita asiakkaan esittämien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Työpajoissa opeteltiin käytännössä mm. seuraavia tuotteisiin johtavia innovaatiotaitoja:

Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan kuunteleminen, asiakkaan ongelman ymmärtäminen, asiakasymmärrys, tarvelähtöinen kehittäminen

Ideointitaidot: Oma ideointi, ryhmässä ideointi, snowballing-tekniikka, aivoriihi, ideoinnin rajaaminen ja kohdentaminen asiakkaan ongelmaan ja tarpeeseen

Yhteistyötaidot: Vertaisarviointi, vertaistuki, ryhmätyöskentely

Tuotteistamistaidot: Tuotteistaminen, mainoksen tekeminen, markkinointi, viestintä, yhteisen tuotekatalogin tekeminen ja brändääminen

Esiintymistaidot: Itsensä esittäminen mediassa, idean esittäminen ryhmälle, uskallus ja rohkeus

Ketterät ja käytännönläheiset digitaidot: Yhteisen esitteen kokoaminen pilvi-alustalle, ensimmäisen version tekemisen uskaltaminen.

Eri asioita innovoidaan erilaisissa ympäristöissä. Tässä työpajassa innovatiiviset luonnontuotealan yrittäjät kehittämässä uutta Eeva Kiurun johdolla. Kuva: Anne Siira-Pietikäinen

Eri asioita innovoidaan erilaisissa ympäristöissä. Tässä työpajassa innovatiiviset luonnontuotealan yrittäjät kehittämässä uutta Eeva Kiurun johdolla. Kuva: Anne Siira-Pietikäinen

Monet työpajamme ovat kliinisessä ympäristössä mutta toisiin saattaa osallistua myös karvaisia ystäviä. Kuva: Anne Siira-Pietikäinen

Monet työpajamme ovat kliinisessä ympäristössä mutta toisiin saattaa osallistua myös karvaisia ystäviä. Kuva: Anne Siira-Pietikäinen

Eevalla on innostava ja selkeä puhe. Hän pitää hyvin langat käsissä.
— Innovaatiotyöpajaan osallistunut luonnontuotealan yrittäjä
 

Minkälaisia asiakkaita olemme kouluttaneet?

Olemme kouluttaneet, valmentaneet ja fasilitoineet mm. seuraavanlaisissa ammateissa ja elämäntilanteissa olevia ihmisiä:

 • Lääkäri

 • Ylilääkäri

 • Laatupäällikkö

 • Innovaatiopäällikkö

 • Apulaisosastonhoitaja

 • Fysiatri

 • Geriatri

 • Onkologi

 • Syöpälääkäri

 • Radiologi

 • Ortopedi

 • Kouluttaja

 • Koulutussuunnittelija

 • Projektipäällikkö

 • Kardiologi

 • Kätilö

 • Sosiaalityöntekijä

 • Lähihoitaja

 • Kirjanpitäjä

 • Yritysjohtaja

 • Elinkeinotoimija

 • Järjestötoimija

 • Järjestökoordinaattori

 • Virkamies

 • Työuran vaihtaja

 • Työtön

 • Toimialan vaihtaja

 • Muuntokoulutettava

 • Asiantuntija

 • Lääketieteellinen johtaja

 • Lääketeollisuuden asiakaspäällikkö

 • Toimitusjohtaja

 • Yrittäjä

 • Teknologiankehittäjä

 • Tutkija

 • Tutkimusryhmä

 • Naisyrittäjä

 • Palvelualan yrittäjä

 • Yliopisto-opiskelija

 • Terveysteknologiayrittäjä

 • Luonnontuotealan yrittäjä

 • Hyvinvointialan yrittäjä

 • YAT, TKEAT, Maaseudun EAT-kurssilainen (nämä ovat erikoisammattitutkintonimikkeitä)

 • Opettaja

Haluatko sinäkin oppia uusia ja käytännönläheisiä innovointitaitoja ? Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä sinulle tai organisaatiollesi sopiva käytännönläheinen ja hyödyllinen koulutus tai valmennus.