Health Innovation Academy Oy terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden koulutus- ja asiantuntijapalvelu.

Tarjoamme teemaan liittyvää koulutusta, valmennusta ja asiantuntijapalvelua mm. terveydenhuollon ammattilaisille, yritysjohdolle, järjestöille sekä kouluttajaorganisaatioille suomen ja englannin kielellä.

 

Perustin Health Innovation Academyn syyskuussa 2014.

Ennen sitä minua vaivasi muutama asia.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan innovointi laahasi pahasti muiden jäljessä.

Ala oli vahvasti siiloutunut. Innovaattorit ja teknologiankehittäjät toimivat erillään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Toisin kuin teknologiayrityksissä, tuntui, että innovointi ei tällä alalla ollut ollenkaan luonnollinen osa arkista tekemistä.

Ja samaan aikaan terveys- ja hyvinvointiala oli ja on edelleen kaikkein suurin talouden osa-alue, jota mittavasti myös yhteiskunnan varoin kustannetaan.

  • Miksi tämä ala ei voisi hyödyntää digitalisaatiota ja teknologian kehittymistä siinä missä kaikki muut alat?

  • Miksi teknologian ja internetin voimaa ei käytetä enemmän ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseen?

  • Miksi sairaanhoitajat ja lääkärit eivät voisi olla parhaita oman työnsä kehittäjiä ja oman hoitoketjun innovaattoreita ?

  • Miksi terveydenhuollon ammattilaisille ei pääsääntöisesti missään vaiheessa koulutusta opeteta innovointi- tai tuote/palvelukehitystaitoja?

  • Miksi suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset eivät skaalaa omaa asiantuntijaosaamistaan teknologian avulla vientituotteiksi ja palveluiksi?

Näitä päänvaivaa aiheuttaneita kysymyksiä ratkaisemaan perustin Health Innovation Academyn.  Siitä lähtien olemme kouluttaneet satoja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialojen ammattilaisia, teknologiankehittäjiä ja muiden palvelualojen ammattilaisia, jotta tulevaisuudessa osaisimme kehittää parempaa ja kustannustehokkaampaa terveydenhuoltoa.

Koulutamme kaikkialla Suomessa. Olemme myös käynnistämässä kansainvälistä liiketoimintaa. Yhdistämme suomalaisen terveys-, teknologia- ja pedagogisen osaamisen ja haluamme viedä sitä maailmalle.

Haluamme tehdä terveydenhuollon ammattilaisista myös terveyden innovaattoreita.

Haluamme auttaa sinua tekemään osaamisestasi tuotteita ja palveluita.

Be well! Kiitos että olet mukana.

- Eeva

 
Eeva Kiuru on Health Innovation Academy pääkouluttaja. hän on valmentanut ja innostanut satoja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita innovaatio- ja kehittämistoimintaan.
 

Eeva Kiuru

BIO Lyhyt

Eeva Kiuru, Dipl. ins. (Tuotantotalous, prosessitekniikka), AmO

Eeva on yrittäjä ja Health Innovation Academyn perustaja, toimitusjohtaja ja pääkouluttaja. Hän toimii vastaavana tuottajana HIATV:ssä ja on terveysteknologian kaupallistamisen asiantuntija. Yritys haluaa valmentaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia innovaattoreiksi ja auttaa asiantuntijoita jalostamaan osaamisensa tuotteiksi ja palveluiksi.

Aiemmin Eeva Kiuru on toiminut keskeisessä roolissa Suomen kansallisen ja Oulun alueen terveys- ja hyvinvointialan toimintaympäristön luomisessa ja kehittämisessä. Hän on valmentanut ja kouluttanut satoja terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia ja yrittäjiä ja auttanut heitä kaupallistamaan ideoitaan. Hän on toiminut aktiivisesti luoden asiakaslähtöistä kehittämisen ja yhteistyön kulttuuria yrittäjien, julkisen sektorin, suuryritysten, tutkijoiden ja kehittäjien välille. Aiemmin hän on työskennellyt myös suomalaisen hyvinvontiteknologiapioneerin Polar Electron palveluksessa vastaten tuolloin yrityksen suurimmasta tuotekategoriasta, kuntoilijoiden sykemittarituotteista.

Eeva Kiuru on aktiivinen somessa tunnisteilla #terveydeninnovaattorit #osaaminentuotteeksi.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eevakiuru

Twitter: https://twitter.com/eevakiuru

Facebook: https://www.facebook.com/healthinnovationacademy

www.terveydeninnovaattorit.fi

Bio Pitkä

Eeva Kiurulla on 20 vuoden kansainvälinen kokemus innovatiivisten terveysteknologiatuotteiden kaupallistamisesta ja tuotteistamisesta sekä innovaatiotoiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä neljässä eri roolissa:

 

Toimiminen kansainvälisissä tuotevastuutehtävissä hyvinvointialan pioneeriyrityksessä 1994 – 2006

Eeva Kiuru on toiminut 12 vuotta Polar Electrolla kansainvälisissä markkinoinnin ja tuotemarkkinoinnin vastuutehtävissä. Hän on mm. vastannut kansainvälisen markkinajohtajabrändin suurimmasta kuntoilijoiden sykemittarituoteperheen tuoteportfoliosta ja tuotteistustiimistä mukaan lukien niin innovatiivisten toiminnallisuuksien (mm. puettava elektroniikka, neuroverkkoihin perustuva kuntotesti) kehittämisen kuluttajatuotteeksi kuin myös maailmanlaajuisen maahantuojaverkoston kouluttamisen uusiin tuotteisiin. Eeva Kiurun johtamana on tuotteistettu markkinoille noin sata innovatiivista sykemittarituotetta.

 

Toimialaekosysteemin rakentaja 2006 - 2014

Eeva Kiuru on toiminut 8 vuoden ajan Oulu Wellness Instituuttisäätiössä, jossa tehtävänä oli edistää hyvinvointi- ja terveysteknolgia-alan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista ja rakentaa alan ekosysteemiä ensimmäisenä Suomessa.

Tässä tehtävässä hän on osallistunut mm. yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen, liiketoimintamallien sparraamiseen, tuotekonseptien määrittelyyn, luomiseen ja markkinoillevientiin, liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen strategiseen suunnitteluun sekä terveys- ja hyvinvointialan koulutukseen. Hän on toiminut asiantuntijana ja valmentajana sadoille alan yrityksille, opiskelijolle, kehittäjille, tutkijoille ja yhteistyöhankkeille sekä julkisille toimijoille.

Eeva Kiuru on ollut myös asiantuntijana luomassa avointa innovaatioprosessia julkisen toimijan (Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut) ja yksityisten yritysten välille ja edistänyt näiden välistä yhteistyötä. Hän on ollut avainroolissa luomassa Oulun terveysteknologian ekosysteemiä, tuotekokeilualustoja sekä kirjoittamassa Oulun seudun hyvinvointialan kehittämisen historiikkia.

 

Hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntijayrittäjä 

Eeva Kiuru on itse yrittäjänä esimerkki oman terveysteknologia-alan asiantuntijaosaamisen palvelutuotteistamisesta ja osaamisen brändäämisestä.

Hän on onnistunut luomaan merkittäviä asiakkuuksia kansainvälisiin ja suomalaisiin lääkeyrityksiin, terveysteknologiayrityksiin, koulutusyrityksiin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, järjestöihin, elinkeinotoimijoihin sekä lukuisiin muihin yhteistyötahoihin.

 

Pedagogisesti pätevä kouluttaja ja valmentaja

Eeva Kiuru on 2016 suorittanut ammatillisen opettajapätevyyden (AmO, certified teacher) virtuaalisesti koulutusteknologia-, yrittäjyys- ja innovaatiopainotuksella englannin kielellä palkitussa Oulun Ammatillisen Opettajakorkeakoulun EduLab-koulutuksessa. Koulutukseen on kuulunut myös innovatiivisen terveysteknologiatuotteen luominen kansainvälisen asiakkaan tarpeesta. Eeva Kiurun valmentama TherapiTools-tiimi kehitti palkitun, innovatiivisen mobiiliapplikaation terapeuteille tuoteprotovaiheeseen ja esitteli sen pääomasijoittajille.

Eeva Kiuru on kehittämishakuinen ja panostanut osaamisensa lisäämiseen merkittävästi työuransa aikana osallistuen mm. kansainvälisiin terveysteknologia-alan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen liittyviin koulutuksiin mm. Piilaaksossa ja New Yorkissa.

Hän on hyvin verkottunut tuntien suuren joukon erityisesti teknologia- ja asiantuntijayrityksiä, lääkeyrityksiä, terveysteknologia-kiihdyttämöitä sekä rahoittajia ja muita asiakas- ja tukiorganisaatioita, kunnallisia sosiaali- ja terveystoimijoita, elinkeinotoimijoita, poliittisia vaikuttajia, sairaaloita ja viranomaisia.

Verkostoon kuuluu Suomessa mm. BusinessFinland (ent. Tekes), HealthTech Finland, Vertical VC, Upgraded (ent. HealthSpa), OuluHealth, Tampere HealthHUB, Helsinki Health Capital, ETLA, Turku Science Park ja Health Innovation Village. Hän on toiminut hyvinvointi- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijana mm. Suomen Terveysteknologian Liitto FiHTA:n (nykyisin HealthTech Finland) hallituksessa sekä parhaillaan Oulun Yliopiston Advisory Boardissa. Hänellä on myös laaja kansainvälinen toimialaverkosto.

 

Keksijä, kirjoittaja ja mediatuottaja

Eeva on myös keksijä ja hänellä on kaksi sykemittareihin ja aktiivisuusmittareihin liittyvää patenttia. Eeva on aktiivinen bloggaaja ja kolumnisti, jonka aihealueita ovat innovatiivisuus, luovuus sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät innovaatiot. Hänen kirjoituksissaan annetaan kansantajuisia ja käytännönläheisiä neuvoja teemoista kiinnostuneille.

Eeva toimii tuottajana HIATV -YouTube-kanavalla, jossa haastatellaan kansainvälisiä terveysteknolgia-alan mielipidevaikuttajia ajankohtaisista teemoista liittyen kaupallistamisen haasteisiin hyvinvointialalla. Eevan tuottamaa verkkosisältöä löydät aihetunnisteilla:

#terveydeninnovaattorit ja #osaaminentuotteeksi

Verkostoituja

Eeva Kiurun digiverkoston ja profiilin löydät täältä: https://www.linkedin.com/in/eevakiuru/

 

Jos kuvaamani teemat kiinnostavat, verkostoidun mielelläni kanssasi. Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa terveysteknologiaan ja terveyden innovaatioihin liittyvissä asioissa. Autan sinua mielelläni eteenpäin. 

Eeva Kiuru  Dipl. ins., Certified teacher (AmO)  Health Innovation Academyn perustaja, yrittäjä, keksijä, pääkouluttaja, valmentaja ja tuottaja. Terveysteknologian kaupallistamisen asiantuntija.

Eeva Kiuru

Dipl. ins., Certified teacher (AmO)

Health Innovation Academyn perustaja, yrittäjä, keksijä, pääkouluttaja, valmentaja ja tuottaja. Terveysteknologian kaupallistamisen asiantuntija.