Palvelukseen halutaan: Innovatiivinen sosiaalityöntekijä

Palvelukseen halutaan innovatiivinen sosiaalityöntekijä.

Kirjoittaja: Eeva Kiuru

Kuva: Katerina Radvanska on Unsplash

Kiva rekryilmoitus hyppäsi eilen silmiin Facebookissa:

“Etsimme tiimimme täydentäjäksi rohkeaa ja verkostoituvaa innovaattoria, jolla on uusia ja raikkaita ajatuksia palvelujen kehittämiseen."

Voisi kuvitella, että ilmoituksella haettiin johtotason henkilöä tuomaan innovatiivista visiota organisaation toimintaan? Tai innokasta palvelukehittäjää teknologiayritykseen?

Näin ei ollut. Rekryilmoituksella haettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijää Oulunkaaren alueelle.

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 28.000 kuntalaiselle.

Ei ole sattuma, että rekryilmoitus tuli juuri Oulunkaarelta. Alue on jo pitkään ollut tunnettu innovatiivisuudestaan ja rohkeudestaan kokeilla uusia ja raikkaita ideoita sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tämän huomatakseen ei tarvitse tehdä muuta kuin käydä heidän kotisivullaan. Innovatiivisuus paistaa läpi satunnaisellekin vierailijalle. Päihdetyöntekijä on heti valmiina chat-yhteyden päässä. Ajanvaraus on helppo. Palveluiden valinta on helppo. Ideaboksiin voi kuka tahansa kirjoittaa toiveita ja parannusehdotuksia. Asukkaita kutsutaan ystävällisesti mukaan palveluiden kehittämiseen: “Ideointi kuuluu kaikille. Kehittäminen kuuluu kaikille.”

Oulunkaaren rekryilmoitus lastensuojelun sosiaalityöntekijän pestistä osoittaa, että sote-ammattilaiset ovat suuren murroksen äärellä. Tänä päivänä kaikilta, niin johtajilta, asiantuntijoilta, kuin työntekijöiltäkin vaaditaan jo rekrytointitilanteessa yhä enemmän uskallusta, rohkeutta, verkostoituneisuutta ja raikkaita kehittämisajatuksia. Yhdellä sanalla sanottuna - innovaatiotaitoja.

Tällaiset vaatimukset lastensuojelun sosiaalityöntekijän rekryilmoituksessa saattavat ensikuulemalta vaikuttaa liioittelulta. Pitäisikö siinä kaiken kiireen keskellä nyt vielä ehtiä innovoimaan?

Ensivaikutelma voi johtua siitä, että tällaiset rekryvaatimukset on sosiaalialalla vielä niin uutta.

Perinteisesti on riittänyt, että toimitaan kuten aina ennenkin on toimittu. Innovatiivista ajattelua ei ole välttämättä tarvittu, eikä sitä ole edes opetettu.

Tilanne on kuitenkin rajusti muuttunut. Nykyinen toimintatapa ei mitenkään enää riitä tuottamaan laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ainoa avain tähän ongelmaan on innovointi osana jokaista työtehtävää. Innovoinnin tarkoitus on keksiä se parempi tapa toimia, joka paitsi parantaa asiakkaiden elämää, myös helpottaa ammattilaisen työn tekemistä. Innovointi ei ole vain johtajien tai insinöörien tehtävä, saati yksinoikeus. Innovointi voi olla suurta tai pientä, ja se kuuluu kaikille. Erityisesti se kuuluu asiakasta lähimpänä oleville työntekijöille.

Lastensuojelun monet ongelmat odottavat ratkaisua: yhä useampi lapsi voi pahoin vanhempien päihteidenkäytön takia, huostaanottojen määrä kasvaa, asiakasmäärä kasvaa, henkilöstön kuormittuu ja alalle on vaikeaa saada työntekijöitä.

Näihin ongelmiin täytyy välttämättä keksiä uusia toimintatapoja, hyödyntää teknologiaa ja luoda uudenlaisia, sekä asiakkaalle, että ammattilaiselle helppokäyttöisiä ja laadukkaita palveluita.

Perustyöntekijät ovat työnsä ja asiakkaidensa parhaita asiantuntijoita. Siksi on tärkeää, että myös heitä kannustetaan, haastetaan ja valmennetaan uudenlaiseen ja rohkeaan ajatteluun.

Innovatiivinen ja rohkea sosiaalityöntekijä varmasti keksii parempia tapoja toimia, jos hänelle tällä tavalla annetaan mahdollisuus jo rekryvaiheessa. Innovaatiomyönteinen organisaatio vetää puoleensa innovaattoreita.

Eeva Kiuru

PS. Sinä innovaattori, joka luet tätä: Hakuaikaa Oulunkaaren innovatiiviseen lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävään on 11.12.2018 saakka.

#oulunkaarenosaajat #mielekäselämäkotona #iinperhepalvelut #terveydeninnovaattorit

Tarvitko sinä tai organisaatiosi valmennusta innovaatiotaidoissa? Olemme kouluttaneet satoja sote-ammattilaisia innovaattoreiksi. Laita viestiä, jos haluat verkostoitua meidän ja muiden sote-innovaattoreiden kanssa tai kysyä lisää kokemuksistamme! Voit myös seurata ja osallistua keskusteluun ajankohtaisista sote-innovaatioihin liittyvistä aiheista Facebook-sivullamme.