Posts in elinikäinen oppiminen
Ketterää kouluttamista ja Cooperin testejä - yhteenveto 2018

Vuodenvaihde on luontevaa aikaa tehdä yhteenvetoa menneestä ja reflektoida omaa tekemistä. Tässä tiivistelmässä on mukana sekä yrityksen tärkeimmät tekemiset, myös yhden yrittäjän resepti omasta fyysisestä kunnosta ja henkisestä tasapainosta huolehtimiseen.

Read More
Palvelukseen halutaan: Innovatiivinen sosiaalityöntekijä

Kiva rekryilmoitus hyppäsi eilen silmiin Facebookissa:

“Etsimme tiimimme täydentäjäksi rohkeaa ja verkostoituvaa innovaattoria, jolla on uusia ja raikkaita ajatuksia palvelujen kehittämiseen."

Voisi kuvitella, että ilmoituksella haettiin johtotason henkilöä tuomaan innovatiivista visiota organisaation toimintaan? Tai innokasta palvelukehittäjää teknologiayritykseen?

Näin ei ollut. Rekryilmoituksella haettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijää Oulunkaaren alueelle.

Read More