Terveydenhuollon some-viestintä kunnissa vähäistä

Kuntaliiton tutkimuksen mukaan terveydenhuollon some-viestintä kunnissa on vielä vähäistä

Kuntaliitto tekee vuosittain kyselytutkimuksen, jossa selvitetään kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön tilannetta. 

Tänä vuonna kyselyyn vastasi 168 kuntaa, eli vastausprosentti oli n. 50%. Kyselyn yhteenveto löytyy Kuntaliiton sivulta. Iso kiitos Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL:n aktiiviselle viestijälle Mari Kiviniemelle kun jaoit tietoa tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta. 

Kiinnitin tutkimuksen yhteenvedossa huomiota terveydenhuollon osuuteen kuntien sosiaalisen median viestinnässä.

Kyselyyn vastanneista kunnista vain 42% hyödyntää sosiaalista mediaa osana terveydenhuollon verkkopalveluja. Kaikista kuntien toimialueista terveydenhuolto on kolmanneksi vähiten sosiaalista mediaa hyödyntävä toimialue. Yleisimmin sosiaalista mediaa käytetään nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatoimissa. 

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto on kuntien ylivoimaisesti suurin taloudellinen menoerä, vasta yllättävän pieni osa kuntia hyödyntää sosiaalista mediaa toimialueen viestinnässä.

Sosiaalisen median roolia ja mahdollisuuksia kustannustehokkaana ja myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvänä viestintäkanavana ei ole vielä kunnissa oivallettu. 

Samansuuntaisen ilmiön huomaan selkeästi myös koulutuksissamme. Vain harva kuntasektorin terveydenhuollon ammattilainen hyödyntää esimerkiksi LinkedIn-verkostoitumistyökalua tai mitään muutakaan sosiaalisen median kanavaa ammatillisesti.

Mistä tämä sinun mielestäsi johtuu? Miksi kunnat eivät ole vielä tarttuneet somen mahdollisuuksiin terveydenhuollossa? Mitkä tekijät estävät somen laajempaa käyttöä terveydenhuollossa ja siihen liittyvässä viestinnässä? Tiedätkö kunnan, joka hyödyntää sosiaalista mediaa esimerkillisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella?

Osallistu keskusteluun Facebookissa tai Twitterissä tunnisteella #terveydeninnovaattorit

Lähde: Kuntaliitto, Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö –kysely 2018