Hyvinvointiteknologiaa ja suklaaputouksia – TERVE-SOS –tapahtuma toi teknologiaa lähemmäs sotea

Hyvinvointiteknologiaa ja suklaaputouksia - TERVE-SOS toi teknologiaa lähemmäs sotea

Vuotuinen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokoava TERVE-SOS -tapahtuma pidettiin 23.-24.5.2019 Oulussa. Tapahtuma tarjosi mielenkiintoisen poikkileikkauksen alan ajankohtaisista aiheista: verkostoista ja yhteistyöstä sekä turvallisuudesta ja hyvinvointiteknologiasta. Tapahtuman kommentointia löytää verkosta tunnisteilla #tervesos #tervesos2019

Vaikka näytteilleasettajien suklaaputoukset ja niskahierontapisteet houkuttelivat kovastikin, keskityin osaltani aistimaan tapahtuman antia teknologian ja hyvinvoinnin rajapinnassa.

Hyvinvointiteknologian tapahtumalinja tarjosikin mainion näkymän tähän ajankohtaiseen mutta niin haastavaan hyvinvoinnin ja teknologian rajamaastoon. Asiantuntevasti koostettu tapahtumaosio keskittyi ikäihmisten kotona asumiseen ja haki vastausta kysymykseen: Miltä näyttää vanhuksen koti vuonna 2050?

Yleisö sai kuulla ja nähdä laadukkaan ja kompaktin kattauksen hyvinvointiteknologian startup-yritysten esityksiä. Tässä lyhyt kooste kuudesta esityksestä:

PeiliVision

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa yleisön suosikki PeiliVision.

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa yleisön suosikki PeiliVision.

PeiliVision esitteli kuntoutusta virtuaalitodellisuudessa. Harvoin tehty kuntoutus ei auta. Siksi virtuaalitodellisuuden avulla haetaan terapiaan lisää toistoja, ja sitä kautta lisää tehokkuutta. Teknologian avulla halutaan myös monistaa esimerkiksi puheterapeuttien resursseja ottamalla sekä kuntoutuja itse, että hänen omaisensa terapeutin aktiiviseksi kaveriksi. Kiinnostavalla ja modernilla tavalla toteutetun kuntoutusharjoituksen uskotaan myös motivoivan potilasta osallistumaan intensiivisesti omaan kuntoutukseen.

Yleisö valitsi PeiliVisionin tapahtuman suosikkituotteeksi.

Evondos

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa Evondoksen Leena Manner.

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa Evondoksen Leena Manner.


Evondos on digitalisoinut lääkeannosteludosetin ja kehittänyt lääkeannostelupalvelurobotin. Potilaiden motivaatio ja halukkuus ottaa lääkkeitä vaihtelee paljon. Lääkeannostelurobotin avulla on onnistuttu parantamaan potilaiden hoitomyöntyvyyttä. Annostelurobotti auttaa ottamaan oikean annoksen lääkettä oikeaan aikaan. Hoitomyöntyvyyden kerrottiin hipovan robotin avulla 99%.

Myös pienillä yksityiskohdilla on merkitystä: annostelupussin viilto auttaa kompurakätistäkin ikäihmistä avaamaan annospussin itsenäisesti vaikka sormet vähän vapisevatkin.

Ikäihmiset ovat kehittäjien mukaan tykänneet lääkerobotin ”tutusta nalkutuksesta”. He ovat myös kertoneet lääkerobotin toiminnan perusajatuksen muistuttavan edesmennyttä puolisoa, jolla on aikaisemmin ollut tärkeä rooli lääkkeen ottamisen muistuttajana.

Evondos lääkeannostelupalvelu oli tapahtuman asiantuntijaraadin suosikki.

Onerva

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa Onervabotin esitystä kuuntelee TERVE-SOS-tapahtuman äiti Vappu Taipale.

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa Onervabotin esitystä kuuntelee TERVE-SOS-tapahtuman äiti Vappu Taipale.

Onerva on puheohjattu virtuaaliavustaja eli botti. Botti kyselee ikäihmisen kuulumiset ja viihdyttää ikäihmistä kotona. Ikäihminen ohjaa bottia omalla puheellaan. Onervan kehittäjien mukaan n. 20% kotihoidon asiakkaista pystyisi hyödyntämään bottia. Arviolta puolet näiden asiakkaiden kotikäynneistä on sellaisia, jotka voitaisiin korvata botti-teknologialla sen sijaan, että ihminen fyysisesti menee ikäihmisen kotiin. Suomessa kaiuttimen kanssa juttelu on vielä alkumetreillä erityisesti ikäihmisten kohdalla. Teknologian käytön laajentaminen vaatii luottamuksen rakentamista, totuttelemista ja tutustumista, jotta hyväksyminen tapahtuu ja jotta kaiuttimen kanssa juttelusta tulee normaalia.


9Solutions

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Vuorossa 9Solutions.

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Vuorossa 9Solutions.

9Solutions esitteli kokoelman teknologiatuotteita ja -palveluita, joiden yhteisenä teemana on auttaa ikäihmistä selviytymään omassa kotona mahdollisimman pitkään. Seuranta- ja turvalaitteiden avulla tunnistetaan avuntarve automaattisesti ja mahdollistetaan itsenäinen liikkuminen turvallisten rajojen sisäpuolella. Yöaikaista turvallisuutta lisätään poistumistunnisteiden avulla. Huomaamattomat sensorit tuovat reaaliaikaisen tilannekuvan asiakkaan tilanteesta, jonka pohjalta tilannekeskus kohdentaa kotihoidon käynnit niille, jotka tarvitsevat sitä eniten.


Mototiles

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa esiintymisvuorossa Minna Laine Meditas Oy:stä.

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Kuvassa esiintymisvuorossa Minna Laine Meditas Oy:stä.

Mototiles liikuntalaatat uudistavat kuntoutusta tuomalla pelillisyyttä tasapainon ja muistin harjoittamiseen. Liikuntalaattojen avulla monistetaan terapeuttien resursseja ja mahdollistetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa aktiivinen rooli kuntoutuksessa. Mielekkäästi toteutettu harjoitus motivoi kuntoutujaa tekemään harjoitteita.


Sanoste

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Vuorossa Sanoste ja Marianne Dannbom.

Hyvinvointiteknologian tuotteet esillä TERVE-SOS -tapahtumassa Oulussa. Vuorossa Sanoste ja Marianne Dannbom.

Sanoste tuo ikäihmisen kotiin kuntoutusta ja virkistystä digitaalisena palveluna. Tuolijumppaa, aivojumppaa tai asahia voi tehdä tablettilaitteen kuvapuhelun avulla omassa kotona reaaliajassa. Ohjaaja näkee osallistujan ja osallistuja näkee ohjaajan. Näin voidaan puutteelliset tai virheelliset suoritukset ohjata oikeiksi heti suorituksen aikana. Palvelu voidaan toteuttaa myös esimerkiksi palvelukodin yhteisenä viriketoimintana.

Vappu Taipale patisti kehittäjiä arkisten ongelmien kimppuun

Paras innovaatiovinkki kuultiin tapahtuman aikoinaan ideoinneen, pääjohtaja emeritus Vappu Taipaleen suusta. Hän kertoi seuranneensa geronteknologian eli ikääntymisen tukemiseen suunnatun teknologian kehitystä 80-luvulta lähtien toiveikkaana, mutta hieman pettyneenä. Taipale patisteli kehittäjiä ratkomaan arkisia ongelmia ja kehittämään arjen teknologiaa. Taipale korosti, että hoivan tarve ei häivä. Pyykkiä ja tiskejä tulee aina. Niihin tarvitaan teknologiaa avuksi.

TERVE-SOS -tapahtuma yllätti vahvalla hyvinvointiteknologiaosuudella

TERVE-SOS -tapahtuma yllätti positiivisesti vahvalla hyvinvointiteknologian kattauksella. Valitut yritykset onnistuivat kompakteissa esityksissään herättämään yleisön ja Sote-päättäjien kiinnostuksen. Nyt pitää vain toivoa, että sote-teknologiaan aletaan myös investoimaan.

Hyvinvointiteknologian kehittämisen syklit on pitkiä ja toimivuuden validointi vie aikansa. Myös teknologian omaksuminen ja hyväksyminen osaksi perinteistä sote-toimintakulttuuria vie aikansa. Pitkän kehittämistyön jälkeen yritykset tarvitsevat nopeasti maksavia asiakkaita. Toivottavasti Oulun TERVE-SOS -tapahtuma osaltaan kannusti sote-päättäjiä rohkaistumaan teknologian laajamittaiseen ja kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen niillä sovellusalueilla, missä se on jo täysin mahdollista.